www.wedman.nu 
EBBA BRAHES LUSTHUS   Ä

 
Ett av Sveriges äldsta lusthus ligger i Bockhammar nära Skinnskatteberg i Västmanland. Dateringen är osäker men attribueras till början av 1700-talet. Vimpeln har årtalet 1636 instansat. Lusthuset är oktogonalt (åttkantigt) med karnisformat tak. Det ligger mitt i en damm och nås via broar. Våren 2003 projekterade kontoret restaurering av lusthuset. Invändig konservering av väggmålningar gjordes i samband med de byggnadsvårdande åtgärderna. Ebba Brahes lusthus är privat byggnadsminne. Beställare var Länsstyrelsen i Västmanland. Lusthuset är öppet för allmänheten.

I maj 2003 gav Posten ut Ebba Brahes lusthus på frimärke.

 


<< Tillbaka