www.wedman.nu 
EBBA BRAHES EKOTURISMÄ

 
Förslag inför detaljplaneläggning där området ingår. Utdrag ur beskrivningen:

Mälarlandskapets visar i det tänkta området upp branta höga berghällar med blockterräng nära vattenbrynet. Längre norrut finns en fornborg. Området delas upp i en nordlig och sydlig del av lågpunkten med våtmark. Denna sänka får bilda lövsal med vitsippor och fågelsång under ljusa vårkvällar. Området har stora ekar, några få stora granar, någon hasselbuske. Förutom ekar finns lövträd som alar, små askar och någon enstaka alm. Mossbeklädda block och stenar ger något av ”John Bauer” stämning. Här växer bl.a. stensöta, strutbräken och olika gräs visar upp sina gracila strån.

Att i denna terräng i norr mot Mälaren anlägga ett antal små stugor för uthyrning skulle lämpa sig väl. De byggs utan direkt markkontakt förutom plintar eller höga stolpar (trädkojor) i naturmaterial. Mellan stugor och som promenadstigar läggs spångar av trä strax ovan mark. Under dessa förläggs eventuella elkablage. Området görs till största delen anpassat för rörelsehindrade men några platser nås med trappa. Platsen skall vara tillgänglig enligt allemansrätten för alla som vill strosa och ströva i naturen. 

De små byggnaderna ska alltså inte privatisera området. Området ska locka människor som vill paddla kanadensare och kajak, jollesegla, vandra i naturen, sätta sig ner med medhavd fikakorg för att komma nära naturens flora och fauna. De som hyr stuga ska få en vacker, annorlunda naturupplevelse med sig hem. Mörker ska kunna upplevas (ficklampa ingår i hyran), vårens nattljus och ljud ska finnas intill, höstens stormar ska upplevas med enbart en glasruta mellan människa och vågor och vindbyar. En snöig vinter kan stugorna snabbt värmas upp med braskaminen. Ved ingår i hyran. Man ska kunna skida hit. Naturlig tystnad allt efter årstid.

  


<< Tillbaka