www.wedman.nu 
HÄLLBY KYRKA

 
Kyrkan från 1930-talet är byggd på fornminnesmark, ett gravfält från bronsåldern. Kravet från församlingen var att entré med hiss samt wc för rörelsehindrade skulle ordnas samt bättre personalutrymmen.

Från grinden in mot kyrkogården är volymerna desamma, tillbyggnaden ligger på motsatt gavel vid den tidigare personalingången.

Tillbyggnaden murades och slammades lika kyrkobyggnaden. Entreprenaden utfördes av en stor byggnadsfirma utan erfarenhet av kulturhistoriska byggprojekt, vilket medförde vissa problem.

          

 


<< Tillbaka