www.wedman.nu 
HUDDUNGE KYRKORUIN

 
Den medeltida kyrkoruinen krävde konservering efter de arbeten som utfördes på 1970-talet. Fogar med cementstarkt bruk kratsades ur och ersattes med kalkbruk. Murkrönets betongtäckning som var sprickfri fick ligga kvar. På detta lades sedummattor i lera. Tegelmurning lagades och konserverades. Altaret fick skiva av grå öländska kalksten.

Uppdraget utfördes tillsammans med byggnadsantikvarie och kunniga murare genomförde restaureringen.

  


<< Tillbaka