www.wedman.nu 
SÖDRA RÅDA GAMLA KYRKA, VÄRMLAND
   Ä

 Den timrade träkyrkan, invändigt helt bemålad, hade spånklädda väggar och tak. Kormålningen var daterad 1323. 

En fasadrestaurering projekterades och genomfördes 1998-1999. De medeltida spånen, med längd ca 85 cm, på kyrkans norra fasad värnades, likaså 1600-talets spån på vapenhusets nordvägg. Spån och täckning var kulturhistoriskt mycket intressant.

Den genomruttna kreosotbehandlade spånen på vapenhusets tak från 1969 revs bort. Ett nytt spåntak lades med inskott av björknäver. Klippspik användes. Därefter rödtjärades hela kyrkan utvändigt på arkitektateljéns anmodan, väggar som tak - Röda Råda. Detta var första gången på decennier som en träkyrka rödtjärats totalt - både på tak och fasader. Dokumentation av arbetena (Antikvarisk-Tekniska arkivet, ATA).

I november 2001 försvann kyrkan för alltid i en brand. Närbilderna nedan visar hur 1600-talets och medeltidens spåntäckning tedde sig. Beställare var Riksantikvarieämbetet.

 

 

KÄLLA GAMLA KYRKA, ÖLAND


Den medeltida stenkyrkan förvaltas av Riksantikvarieämbetet. Den fick nytt spåntak av spjälkad ek, vilket är väldigt ovanligt idag, de klena sågade trobrädorna på södra takfallet från 1970-talet byttes ut mot ramsågade med stor bredd och med snedfasade kanter. På norrsidan behölls 1700-talets spånläggning med ekspån under ny läkt. Olika spiktyper nyttjades för att restaureringskunniga i framtiden ska kunna dra slutsatser av hållbarheten av dessa. Arbetena dokumenterades noga. 

Två år senare ströks ektaket med dalbränd trätjära. En enkel servicebyggnad för besökare och personal projekterades. Beställare var Riksantikvarieämbetet. Närbilderna visar 1950-talets klena brädlappar med lagningar, en läggning som togs bort, samt t.h. de nya spjälkade ekspånen med dimension lika de 200 år gamla ekspånen.

Källa Kyrka Öland       


<< Tillbaka