www.wedman.nu 

LINNÉS RÅSHULTÄ


Förslag på en ny besöksbyggnad i Linnés Råshult gjorde vi som parallellt uppdrag i Firmitas hb. Förutom placering av den nya byggnaden i modernt skiftesverk med öppen orangerikänsla mot den öppna gården, föreslog vi kommunikationsvägar mellan parkering och kulturreservat över utmarkerna, markanvänding, odlingar, levandegörande med t.ex. brunn och humlegård. Vi ansåg det även viktigt att tydliggöra 1700-talets energikälla, vedtraven, samt den för bondesamhället så viktiga gödselstacken. Vårt förslag på besöksbyggnad uppfördes inte men platsen blev den vi föreslog och många andra av våra idéer genomfördes. 

 

 
 
 
 

<< Tillbaka