KLÄTTRANDE FRITIDSHUS  Ä

Ett roligt projekt som bara kom till bygglovsstadiet eftersom tomten såldes vidare. I ett känsligt läge vid Mälaren skulle fritidshuset ligga. Genom att dela upp det i tre klättrande volymer skulle det inte bli störande i det utsatta läget. Naturligt grånad panel och moss-sedum matta på taket skulle få det att smälta in i naturen. Inte heller skulle den fina tomten med lav- och mossbeklädda berghällar försvinna. Entrén skulle nås via en "landgång".


<< Tillbaka