www.wedman.nu 

STOCKHOLMS STADSHUS, VÅRDPROGRAM 


Vårdprogrammet ska ge ökad kunskap och förståelse för de tankar och idéer som var rådande då huset utformades. Den ökade kunskapen ska vara ett verktyg som ska ge Stockholms fastighetskontor som förvaltare ökade kunskaper och ge goda möjligheter att byggandens ursprungliga kvaliteter bevaras. Vårdprogrammet ska ligga som grund för beslutunderlag när behov av åtgärder eller förändringar i byggnaden uppstår.

   

<< Tillbaka