www.wedman.nu 
TJÄNSTER OCH RÅDGIVNING   Ä

 
Färgat glasfönster. Interiör från gammalt kök. Gammalt fönster.

Wedman arkitektateljé erbjuder arkitekttjänster vid restaurering, om- och tillbyggnad, emellanåt även nybyggnad. En självklarhet är att anpassa byggnaden till tomt och omgivning på ett genomtänkt och känsligt sätt.

Vid restaurering är det av vikt att lösningarna väl planerade samt att inredning och material samstämmer med byggnaden. Med hjälp av framsynta och försiktiga åtgärder kan mycket av en byggnads historiska värde behållas och även minska kostnaden för ett byggprojekt.

God teknik och funktion, god ekonomi och varaktighet är viktiga riktlinjer för de uppdrag kontoret åtar sig. Ljus och rumsliga kvaliteter samt genomtänkta detaljer är betydelsefulla. Många äldre byggnadsmaterial är bättre och mer långlivade än vad man kan tycka vid första anblicken, det gäller såväl stomme som byggnadsdetaljer. Rätt lösning ger byggnaden ett mervärde.

Kontoret arbetar med:

  • Behovsanalys
  • Programskrivning
  • Arkivstudier
  • Idéskisser
  • Projektering på detaljnivå
  • Kontroll
  • Dokumentation


Akvarellmålade skissförslag är första steget i ett projekt. Inför genomförande görs måttsatta ritningar.