www.wedman.nu 
SÖDTOMTPLANERING

 
Kontoret har haft  flera uppdrag med att hjälpa kunder att disponera sina tomter. Det innebär att de får hjälp med rumsbildningar, markbehandling, planering av olika funktioner, placering av ekonomibyggnader mm. Med hjälp av växter/vegetation skapas olika rumsligheter på tomten. Marknivåer nyttjas positivt. Det gäller att ta tillvara på platsens ande, "genius loci". Tips på växter ges i begränsad omfattning, mera i form av synpunkter på vilka egenskaper dessa ska ha.

Underlag är tomtkarta med plushöjder och ritningar på bostadshus.


<< Tillbaka