www.wedman.nu 
UTÖHUS  Ä

 
Utöhus ligger på Arnö, mitt emot Grönsö slott i Mälaren. Det fick ny takläggning under förra sommarsäsongen. Det gamla stavspåntaket var uttjänt och ny spån spikades på. Nyläggningen utformades som ett forskningsprojekt där vi använde asp- och furuspån. Björknäver fästes under spånen, som spikades med klippspik och trådspik. Dalbränd trätjära ströks på efteråt, spånen var inte doppade i trätjära innan de spikades på taket. Beställare: Riksantikvarieämbetet.

Utöhus på Arnö
<< Tillbaka