Välkommen till
 

WEDMAN ARKITEKTATELJÉ
 
   

Wedman arkitektateljé arbetar till stor del med det byggda kulturarvet. Intresset för kulturhistoria parat med formgivningsvilja har gjort att många uppdrag finns inom restaureringsområdet. Erfarenheten av traditionella material och tekniker används självklart i nybyggnadsprojekt.

Stina Wedman är arkitekt SAR/MSA. Kontoret arbetar med projekt i olika skeden och uppdragsgivare är myndigheter, kommuner, församlingar och kvalitetsmedvetna privatpersoner. I flera av projekten sker samarbete med bland annat andra arkitekter samt antikvarier och konservatorer.

SAR=Sveriges Arkitekters Riksförbund; MSA=Medlem i Sveriges Arkitekter

 
   
Välkommen!