Välkommen

Wedman arkitektateljé arbetar med det byggda kulturarvet. Intresset för kulturhistoria och formgivning har gjort att många uppdrag finns inom restaureringsområdet. Erfarenheten av traditionella material och tekniker används gärna även i eventuella nybyggnadsprojekt. Stina Wedman är arkitekt SAR/MSA med examen från KTH och KKH Konsthögskolan – Restaureringskonst. Innehavare av stora Arkitektstipendiet vid Svenska Institutet i Rom 1990/1991.

Ateljén inifrån badandes i solljus