Tjänster

Med erfarenhet och engagemang inom byggnadsvård och restaurering kan Wedman arkitektateljé hjälpa till med arkitekttjänster som rådgivning, behovsanalys, skissförslag, uppmätningar, bygglov, byggritningar. Den kulturhistoriska och antikvariska kompetensen är god.

För mig är det viktigt att anpassa byggnaden till tomt och omgivning på ett genomtänkt och känsligt sätt. Vid restaurering är det av vikt att lösningarna är välplanerade samt att inredning och material samstämmer med byggnaden. Med hjälp av framsynta och försiktiga åtgärder kan mycket av en byggnads historiska värde behållas och även minska kostnaden för ett byggprojekt.

Bra och hållbar teknik, byggmaterial samt funktion är riktlinjer för de uppdrag kontoret åtar sig. Ljus och rumsligheter samt genomtänkta detaljer betyder mycket. Rätt lösning ger byggnaden ett mervärde.

Kontoret arbetar med projekt i olika skeden och uppdragsgivare är myndigheter, kommuner, församlingar och kvalitetsmedvetna privatpersoner. I flera av projekten samarbetar jag med antikvarier och konservatorer.

För privatpersoner: Har ni ett behov, ett önskemål och hör av er till Wedman arkitektateljé så kan vi bestämma tid för att träffas – kanske över en kopp kaffe. Då får jag höra mer om era tankar kring projektet. För att sätta mig in i era planer ställer jag många frågor för att förstå de behov som finns . Efter vårt möte lämnar jag en offert på beräknad kostnad för arkitektarbetet.

Utifrån vad som kom fram till vid vårt möte skissar jag förslag. Ibland kan det bli flera olika alternativa lösningar som överlämnas till er vid ett möte så även tankegångarna bakom förslaget (-en) förklaras. Därefter tar ni tid och funderar över skisserna. Utifrån vad ni kommer fram till gör jag handlingar t ex bygglovsritningar, åtgärdsförslag, förfrågningsunderlag till byggentreprenörer eller detaljrikare bygghandlingar.