Om takspån och spåntak

Om stickspån forskade Stina Wedman under tiden på Riksantikvarieämbetet. Det resulterade i boken ”Stickspån. Pärt, spiller, spilkspån”.

Spån kan tillverkas på olika sätt. Spån an tillverkas av olika träslag. Spån kan användas på olika sätt. Spån kan kallas stavspån/kyrkspån. Spån kan kallas pärt, spiller, spilkspån eller annat beroende den lokala traditionen.